Екопанели – материалът на бъдещето

Като част от съвременните строителни технологии, екопанелът е екологична, дифузно отворена плоскост, предназначена за изграждане на еко сгради с високи експлоатационни качества.
Екопанелите се изработват от естествени материали – слама, пресована в среда на високо налягане и температура, без използване на лепящи агенти. Полученият в резултат на тази обработка модул, се обвива в рециклирана хартия.
Технологията на производство на екопанелите предопределя и уникалните им експлоатационни качества – естествена механична здравина, високо ниво на термоизолационност,  висока акустична интерферентност.
Отличен материал за всякакъв тип постройки, екопанелът придава на сградата естествен комфорт, повишава значително енергийната ѝ ефективност и намалява конструктивната цена.
Възможността за доставка на екопанели в желаните от поръчителя размери, допринася за допълнителна ефективност на строителните работи, чрез намаляване на излишните загуби.

Механични и физични свойства

 В зависимост от конкретните нужди на клиента, екопанелите се предлагат в различни размери:

 • Широчина: 800 мм  и 1 200 мм
 • Дължина: 1 200 мм ÷ 3 200 мм
 • Дебелина: 38 мм  и  58 мм

Основни показатели

Степени на топлоизолация

 • Коефицент на топлопренасяне: λ = 0,099 Wm-1 K-1, R = 0,58 m² KW-1
 • Дифузно съпротивление: RD = 4,6 * 109 ms-1
 • Коефицент на дифузно съпротивление: μ = 9,7

Акустична интерференция

 • Акустично заглушаване при един панел: 33 dB
 • Акустично заглушаване при два панела: 45 dB

Плътност

 • Повърхностно: 19 – 23 kg /m²
 • Обемно: 379 kg /m³

Класификация на пожароустойчивост

 • Единичен панел: EI 30 D3
 • Таван: EI 45 DP3
 • Носеща конструкция: REI 45
 • Реакция на огън: клас Е