Нашият избор – нискоенергийна сграда


В съвременния динамичен и високотехнологичен свят, основен проблем е запазването на екологичното равновесие. Ограничените ресурси и безогледното им експлоатиране, налагат рязко преосмисляне на начина ни на живот и максималното му съобразяване с природните закони и екосредата.

В този смисъл, нашият избор е нискоенергийната еко сграда, която  е основен елемент от стремежа ни за постигането на хармония с природата.

Понятието „нискоенергийна сграда“, предполага както правилно проектиране, така и избор на точните материали, с цел – постигане значително по-висока степен на енергийна ефективност, в сравнение с изискванията на националните норми към енергийните характеристики на сградите.

При този тип сгради, комфортна среда за обитаване се постига с поне 50% по-малко количество енергия, отколкото в обикновените сгради – както за отопление през зимата, така и за охлаждане през лятото. Този факт прави нискоенергийните сгради много подходящи за използване на алтернативни източници на енергия.

Като съчетание от иновативни технологии и подходящи строителни и изолационни материали, вложени при изграждането им, нашите нискоенергийни къщи отговарят на най-добрите европейски стандарти в този сегмент.

Ние знаем, че за постигане характеристиките на нискоенергийна сграда, освен точният проект и подходящите строителни материали за изграждането й, решаващо значение имат и други елементи от конструкцията.

Екопанел

Един от тях е изолацията. Добрата изолация може да намали в значителна степен отделяната през стените и покривите топлина, като по този начин противодейства на естествения ѝ поток, осигурявайки запазване на вътрешната температура. В резултат, намалява нуждата от отопление или охлаждане, пести се енергия и се подобрява комфорта на обитаване.

Освен че предпазват от топлинни загуби, прозорците и стъклените повърхности, които покриват значителна част от една сграда, играят друга съществена роля, а именно, предоставят естествена дневна светлина.

Благодарение на слънчевата светлина по време на зимните месеци, се подпомага осигуряването на топлина за вътрешното пространство.

Дизайнът на сградата, материалите за външна облицовка, използваните прозорци и врати, са решаващи елементи за постигането на комфортна среда за обитаване. Имайки предвид дългия живот на сградите, ние отделяме особено внимание на всички тези структурни елементи,  с цел постигане на по-добра ефективност и по отношение на цената.

Основна част от потреблението на енергия на една сграда обаче, се пада на отоплението и охлаждането (повече от 50%).

Без да Ви налагаме решения, бихме желали да Ви запознаем с някои възможности в тази посока.

На база опита и знанията си, препоръчваме използването на възобновяеми енергийни източници, слънцето, биомасите или термопомпите.

Термодинамичен панел

Термодинамичните слънчеви системи черпят енергия от слънцето и околната среда.  Работното вещество е екологичен агент – фреон  R134. Този вид системи генерират енергия в слънчеви, облачни, дъждовни дни и дори през нощта. Използват се за централно отопление, БГВ (Битова гореща вода) и отопление на големи обеми вода (за басейни, хотели, болници и др.).

При тези системи се постига висок енергоспестяващ ефект – за всеки вложен киловат електрическа енергия се получават 3-4 киловата топлинна енергия. COP = 3-4.

Предимствата на термодинамичните слънчеви системи са:

  • Работят 24 часа, 365 дни в годината, при слънце, вятър, дъжд и през нощта. Затоплят вода до 55°С през цялата година;
  • Значително намаляват въглеродните емисии;
  • Леки са (7кг/бр.) и са устойчиви, лесно се монтират;
  • Могат да се монтират и вертикално, и не задължително на юг;
  • Практически не изискват поддръжка;
  • Гаранцията на панела е 10 години, а  на системата – 2 години.
Пелети

Друга възможност за ефективно екологично отопление е биомасата.

Биомасата представлява органични вещества, обикновено дърво или дървесни отпадъци, слама, зърно и други селскостопански отпадъци. При правилно изгаряне на дървесина или слама, същите се оказват вторите по отношение на околната среда „чисти” горива. Единственото замърсяване се изразява в отделяне на азотни окиси и сравнително малко твърди частици. Дървесината не съдържа сяра, а при сламата тя е едва 0,1%. Биомасата се използва за гориво в камини или котли на пилети.

Термопомпа

При изграждане на нашите нискоенергийни къщи, предлагаме и други решения, като термопомпата.

Термопомпата е електрическо устройство, което не произвежда топлина, а само я пренася от тела с по-ниска, към тела с по-висока температура. Тя преобразува топлинната енергия на вода, почва и въздух с по-ниска температура, в топлина с по-висока температура, която може да се използва за отопление. Работата на термопомпите не е свързана с никакви вредни емисии.

Възможностите за отопление са разнообразни. Важно е да се избере правилното съчетание на елементите и тяхното регулиране.

Ние не налагаме нашето мнение по отношение на начините на отопление. Но какъвто и да е Вашият избор, дали това ще е термопомпа, термодинамични панели, котел или камина на дърва или пилети, със сигурност, разходите Ви за отопление ще са гарантирано по-ниски в сравнение със сграда построена по българските стандарти.За сравнение, по българския стандарт, коефициентът на топлопренасяне за стени, граничещи с външен въздух, е U = 0.35 W/m2K,  а коефициентът на наша външна стена ЕКО2 е  U=0.156 W/m2K.

Приемаме този факт, като висока атестация за качеството на нискоенергийните къщи, които изграждаме за нашите клиенти.