ТЕХНОЛОГИЯ

Технологията, която ние от „Спонец“ сме избрали за изграждането на нашите къщи, е иновативна за България. Дифузно отворената система на нашите външни стени е бъдещето в строителството нанискоенергийни и пасивни сгради.
Чрез тази технология, стените имат способността да поемат и отдават влагата, регулирайки по този начин влажността на въздуха в къщата.
Тази технология не позволява кондензирането на водните пари във вътрешността на стената, независимо дали къщата се oтоплява през зимата или охлажда през лятото. Така носещата конструкция е защитена от увреждане.
В основата на тази технология лежат екопанелите и с нея избягваме употребата на всякакви пароблокиращи мембрани, стиропор и други вредни за човека материали, решавайки трите основни проблема на една сграда:

  • Топлоизолация
  • Шумоизолация
  • Влага

Забележка: Процентите посочени по-долу означават колко по-добри изолационни качества има стената изработена по съответната технология, сравнена с такава изработена според изискванията на българския стандарт (тухла+стиропор). За стени, граничещи с външен въздух, въпросният коефициент на топлопренасяне е U = 0.35 W/m2K

Технология “Еко 3″

изолация
59%

Изолация: 59%

0,143
Коефицент на топлопренасяне U=W/m2 K

Коефицент на топлопренасяне U=W/m2 K: 0,143

# Дебелина
в мм.
Материал Топлинни характеристики Реакция на огън
λ μ ρ EN
1 Фасадно покритие
2 22 Дървесновлакнеста плоча 0,047 5 240 E
3 58 Екопанел 0,099 9,7 379 E
4 140,40 Топлоизолация 0,04 1 15,6 А1
5 120 Дървена конструкция 0,150 50 500 D
6 58 Екопанел 0,099 9.7 379 E
7 40 Летвена скара, инсталационно пространство 0,150 50 500 D
8 58 Екопанел 0,099 9,7 379 E
9 Интериорно покритие

Вътрешна носеща стена

Спецификация:

  • 2 слоя от Е60 включително дървената конструкция запълнена с акустична изолация.
  • Пожаро устойчивост REI 45

Вътрешна неносеща стена


Коефицент на топлопренасяне U=W/m2 K: 0,143

Приложения:

  • Стени включващи техническа инсталация.
  • Стени изискващи по-висока звукоизолация (детска стая, баня, спалня, п.р)

Спецификация:

  • Максимална височина 3200мм. при стандартно приложение.
  • 2 слоя Е60 включително летвена скара запълнена с звукоизолационна вата.
  • Звукоизолация Rw 43 db

Технология “Еко Покривна конструкция”

изолация
54%

Изолация: 54%

0,160
Коефицент на топлопренасяне U=W/m2 K

Коефицент на топлопренасяне U=W/m2 K: 0,160

# Дебелина
в мм.
Материал Топлинни характеристики Реакция на огън
λ μ ρ EN
1 Покривно покритие
2 30 Летвена скара и контралетви 0,150 50 500 D
3 Паропропусклива мембрана
4 200,180 Топлоизолация 0,04 1 15,6 A1
5 200,180 Дървена конструкция 0,150 50 500 D
6 25 Летвена скара 0,150 50 500 D
7 58 Екопанел 0,099 9,7 379 E